SMG Ministries

God heeft een plan met uw leven!

Want Ik weet, welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” Jeremia 29:11

Streams of Mercy and Grace ministries wil deze boodschap uitdragen. Een boodschap van hoop en liefde. Dit doen wij in Nederland door de boeken die wij uitgeven, maar ook in India willen wij mensen helpen aan nieuwe toekomst!

In 2001 was Immanuel Livestro naar India gegaan om zaken te doen. Dit pakte echter heel anders uit...  Hij werd gegrepen door de nood van de Indiërs en zou nooit meer dezelfde zijn.

Zijn eerste 3 reizen stonden in het teken van samenwerking met de plaatselijke gelovigen daar maar al snel kwam hij erachter dat, ook al was het kastensysteem in 1946 officieel al opgeheven, dit in praktijk nog steeds bestond. En dat de christelijke kerken ook geen antwoord hierop hadden.

In 2004 werd de stichting Streams of Power opgericht en tot 2007 mochten we vele mooie projecten starten. Zo werden er putten geslagen voor drinkwater, huizen gebouwd, koeien en geiten aan weduwen gegeven, kerken gesticht, pastors opgeleid en gesponsord vanuit Nederland. Eind 2007 kwam hier een einde aan, maar Immanuel is nooit het contact met zijn vrienden in India verloren.

Eind 2018 is hij daarom na 12 jaar teruggegaan om zijn vrienden weer in levende lijve te ontmoeten en tijd met ze door te brengen. Het werk van SOP was in al die jaren gewoon door gegaan, maar de contacten onderling waren verwaterd en er was duidelijk vraag naar sturing en leiding. Ook hadden ze voor veel zaken niet de middelen en kennis om verder te kunnen.

Met 7 pastors van het eerste uur is toen de Indische stichting. Streams of Mercy and Grace ministries opgericht in Maharashtra. Een stichting waarmee we willen uitreiken naar de allerarmsten en onbereikten van India. Om ook hen een hoopvolle toekomst te geven. Want dat is waar wij in geloven. Hij wil hen maar ook u OPNIEUW een hoopvolle toekomst geven! Help ons helpen in India!

Werkzaamheden in India

“Gaat dan heen en predikt het evangelie…desnoods met woorden…” Fransiscus van Assisi

SMG ministries wil de boodschap van hoop en liefde uitdragen. Wij doen dat door verschillende projecten. Hieronder kunt meer lezen over deze projecten en hoe u hierbij betrokken kunt zijn. Want samen kunnen we meer!

India telde in 2019 1.332.350.000 geregistreerde inwoners (juiste aantal zal hoger liggen en zal daarmee China voorbij gestoken zijn als land met de meeste inwoners )  waarvan volgens de regering 37 % onder de armoedegrens leeft (wat 492.969.500 inwoners zou zijn. Maar in de praktijk zouden wel meer dan 70 procent onder de armoede grens leven = 932.645.000 - wat dus bijna het dubbele is). Wij kunnen onmogelijk iedereen helpen maar niet helpen is geen optie. Toen men eens moeder Theresa (een non die met lepra patiënten werkte) vroeg of ze nooit moe werd en de hoop verloor omdat ze zo weinig kon doen, antwoordde ze het volgende: “We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But if the drop was not in the ocean, I think the ocean would be less because of the missing drop.”

Voor hen die de druppel mogen ontvangen, verandert hun leven volkomen. Ik hoop dat wij een regen mogen veroorzaken.

Immanuel Livestro

Huizenbouw
Dekenproject
Bidden voor een beter India
Immanuel Livestro

Immanuel Livestro

Voordat hij uitvaartleider werd, was hij 7 jaar voorganger van een bloeiende gemeente onder de naam MCG Noach’s Duif en gaf hij mede de leiding aan de worshipschool Jemima. Het was in deze periode dat hij ook voor het eerst naar India reisde en een zendingswerk mocht starten.

Lees verder