Immanuel Livestro in India: 'Geen andere religie dan hindoeïsme gewenst'

Immanuel Livestro in India: 'Geen andere religie dan hindoeïsme gewenst'

30 / 01 / 2019 - Geschreven door: Henk van IJken

Geschreven door: Henk van IJken

De in Voorthuizen als uitvaartleider bekende Livestro gaat vandaag naar India om zeven voorgangers te ondersteunen van de christelijke Streams of Mercy and Grace (SMG) ministries, die bestaat uit tachtig kerkelijke gemeenten, die hij tussen 2004 en 2006 in India heeft gesticht. In die tijd was Livestro voorganger in de gemeente Noachs Duif in Harderwijk.

Levensonderhoud

In India zetten de gemeenten zich, naast evangelieverkondiging, in voor sociaal werk, zoals watervoorziening, door het slaan van putten en hulp aan weduwen. Zij krijgen bijvoorbeeld een koe of geit, waarvan ze de melk kunnen gebruiken om in hun levensonderhoud te voorzien. SMG Ministries deelt ook dekens uit aan mensen die op straat moeten slapen, eten aan degenen die niets te eten hebben en houdt kinderprogramma's draaiende.

Afgelopen jaar, tijdens zijn sabbatsjaar, in november bezocht Livestro na 12 jaar de gemeenten in India om te kijken hoe het er ging en om met eigen ogen te zien wat er in de tussentijd was gebeurd. Tot zijn verrassing was het werk doorgegroeid. Maar tegelijkertijd zag hij de nood onder de mensen van laagste sociale klasse, die van de kastelozen, in afgelegen bergen en de boerengebieden, maar ook in Nashik, de hoofdstad van een deelstaat met meer dan 1 miljoen inwoners.

In tranen

Livestro ging met een lege agenda naar India, maar die agenda was vrijwel meteen volgeboekt. Hij sprak in kerken en ontmoette mensen, onder wie de pastor voor wie hij twaalf jaar geleden een huwelijk had gearrangeerd. ,,Zijn vrouw is als mijn dochter. Bij het weerzien was ze in tranen.''

In India is samen eten onderdeel van de cultuur. ,,Het eerste wat je er samen met iemand doet is samen eten, bijvoorbeeld als je voor eerst kennismaakt met een pastor. Als ik ergens onderwijs geef, dan hoort er lekker eten bij.'' De christelijke gemeente in India groeit, ondanks het gegeven dat christenen, zo stelt Livestro vast, in het hindoeïstische land worden vervolgd. ,,De regering wil geen andere religies. Zo zijn in een bergdorp tien christelijke families hun huis uit geslagen en is in een ander dorp alles aan een christelijke familie ontzegd. Voor hen zat er niets anders op dan te verhuizen.''

Op roosters

Hoewel Livestro wel van avontuur zegt te houden, werkt hij in India heel voorzichtig. ,,We hebben als kerkelijke gemeente een goede naam, ook omdat we sociaal werk opzetten en in stand houden. Een verschil met twaalf jaar geleden is dat we medewerking krijgen van plaatselijke bestuurders. In India laat hij zijn belangstelling voor het werk in uitvaartbranche niet thuis. ,,Ik heb gezien hoe gestorven mensen op roosters in de open lucht werden verbrand, waarna hun overblijfselen aan de zogenaamde heilige rivier werden prijsgegeven. De smerigste rivier van India, waarin de mensen en baden, en waarin men in het hotel de was doet.''

De reis die Livestro naar India maakt duurt drie weken. In de eerste twee weken gaat hij alleen om de contacten met plaatselijke projecten te versterken. In de derde week voegt zijn vrouw Marjolein zich volgens planning bij hem om pastores te ontmoeten en een huwelijksbevestiging die hij leidt bij te wonen.

Voorafgaand aan de reis gaat Livestro nog naar de Rotary in Voorthuizen. Maar ook particulieren kunnen het werk in India steunen. Om een weduwe in leven te houden is 12 euro per maand nodig, voor een voorganger 40 euro per maand, rekent hij voor. Livestro: ,,Ik ga in maart weer aan de slag als uitvaartondernemer, maar blijf met hart en ziel betrokken bij het werk in India. We doneren ook een gedeelte van de opbrengst (2,5 procent netto van iedere uitvaartrekening) aan India.Meer informatie: www.smg-ministries.org.

Immanuel Livestro

Immanuel Livestro

Voordat hij uitvaartleider werd, was hij 7 jaar voorganger van een bloeiende gemeente onder de naam MCG Noach’s Duif en gaf hij mede de leiding aan de worshipschool Jemima. Het was in deze periode dat hij ook voor het eerst naar India reisde en een zendingswerk mocht starten.

Lees verder